Om BitCode Method

Denne siden har som mål å hjelpe deg med å forstå hensikten og intensjonene bak konseptet BitCode Method. Det å vite hva plattformen gjør og hvordan den kan hjelpe deg er én ting, men å forstå hva utviklerne har tenkt er noe helt annet.

Kunnskapsdeling

Kunnskapsdeling er en av de største grunnpilarene i tradingplattformen. Hvis det finnes et enkelt problem som har plaget bitcoin-bransjen nesten siden starten, er det mangel på tilstrekkelig kunnskapsdeling.

Du opplever ofte at det er en egen gruppe som ser ut til å være akutt klar over alt som skjer i bransjen.

I motsatt retning, finner du alle de som ikke aner hva som skjer. Uansett hvor hardt du leter, skal det godt gjøres å finne noen som står mellom ytterpunktene.

Hvis du leser informasjonen om hva BitCode Method gjør, og hvordan plattformen fungerer, legger du merke til at her er det like mye snakk om kunnskapsdeling, som det å være en tradingplattform.

Det er fordi læringsprosessen også er ment som en plattformtjeneste i tillegg til selve tradingen.

Mens megleren er til stor hjelp innledningsvis, er tanken at brukeren skal utvikle evnen til å bruke lignende strategier som megleren ville, takket være utviklingsstilen på plattformen.

En brukersentrert tradingopplevelse

BitCode Method må roses for utviklingen av den brukersentrerte opplevelsen, som gjør plattformen til en del av tradingopplevelsen.

Med en megler på laget, er det veldig lett å miste kontroll på hvem som til slutt profitterer på alle aktivitetene.

Derfor er beslutningen om at konsekvent brukergodkjenning er nødvendig, en utmerket strategi. I tillegg, med alt tilgjengelig opplæringsmateriale, føler brukerne at de befinner seg i sentrum av alt som foregår.

Bryte inngangsbarrierer

Det ble hentydet til kunnskapsdeling ovenfor, og mangelen på det, er absolutt et problem som alltid vil være en inngangsbarriere, for de som ikke tilfredsstiller kravene. I tillegg vil behovet for å bruke en børs direkte, ofte komplisere tradingen.

Med BitCode Method, er imidlertid begge disse utfordringene ikke lenger store problemer. Kunnskap blir delt, og tilbudet i plattformen betyr at du ikke trenger å håndtere en børs eller detaljene i bitcoin-trading direkte.

Lidenskap og tro på bitcoin

Utviklerne av plattformen, har absolutt vist en stor lidenskap og tro på bitcoin, og i forlengelsen, hele kryptobransjen. Kanskje dette vil være like innlysende i den videre utviklingen.